K R Z Y S Z T O F   C Y R A N

radca prawny

+48 607 140 440
biuro@ckkp.pl

vCard

 

 

W y k s z t a ł c e n i e: 

 

 • Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  Studia doktoranckie

 

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Finanse i rachunkowość

 

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
  Aplikacja radcowska

 

 • Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie
  LLM in International Commercial Law

 

 • Uniwersytet Rzeszowski
  Prawo

 

 

 

J ę z y k i:

 

Angielski, polski

 

 

 

Krzysztof Cyran jest ekspertem w dziedzinie prawa spółek handlowych, prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej oraz sporów sądowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte we współpracy z warszawskimi kancelariami prawniczymi, w tym o charakterze międzynarodowym. W swojej dotychczasowej praktyce doradzał podmiotom z wielu sektorów gospodarki, m.in. budowlanego, bankowego, e-commerce, FMCG, IT, meblarskiego, medycznego, motoryzacyjnego, obronnego, ochrony środowiska, pocztowego oraz transportowego.

Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych.

Brał udział w wielu projektach dotyczących prawa własności intelektualnej, restrukturyzacji spółek kapitałowych, transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz licznych postępowaniach sądowych z zakresu sporów korporacyjnych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także związanych z procesem inwestycyjnym budowy nieruchomości.

Doradzał przedsiębiorcom w sprawach mających związek z zarządzaniem spółkami kapitałowymi, w tym w przedmiocie wdrażania zasad ładu korporacyjnego (Corporate Governance), oraz uczestniczył w pracach zespołów transakcyjnych prowadzących due diligence spółek kapitałowych.

Opracowywał i analizował liczne umowy inwestycyjne (private equity/venture capital), umowy dystrybucyjne zarówno dotyczące sektora elektronicznego, nowych technologii, jak i FMCG. Pomagał wdrożyć liczne systemy informatyczne w przedsiębiorstwach, w tym za zakresu usług płatniczych, oraz doradzał podczas negocjacji wielu umów z zakresu dostarczania usług elektronicznych i informatycznych, a także w zakresie umów licencyjnych, w tym na oprogramowanie komputerowe i nowatorskie urządzenia medyczne.

Brał udział również w zakresie transakcji na rynku nieruchomości, w tym podczas sporządzania badań due diligence nieruchomości, oraz w przedmiocie sporządzania i negocjacji umów najmu wielkopowierzchniowych lokali komercyjnych.

Doradzał także podczas licznych projektów prawnych z udziałem obcych jurysdykcji i prawa obcego.

Autor licznych publikacji i komentarzy eksperckich publikowanych na łamach prasy, m.in. Dziennika Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, Puls Innowacji, Gazety Wyborczej, Fakty Magazyn Gospodarczy, Polski Przemysł oraz na portalach branżowych takich jak money.pl, eGospodarka.pl, forumbiznesu.pl i prtl.pl.

Kandydat wpisany do Bazy Kandydatów  rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Krzysztof Cyran jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Rzeszowskim. Odbył także studia LL.M. in International Commercial Law organizowane przez Akademię im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Następnie ukończył aplikację radcowską w ramach szkolenia prowadzonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, po czym uzyskał tytuł radcy prawnego. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Jest on również prawnikiem wyróżnionym przez Legal 500: GC Powerlist 2019.  

P A W E Ł   C H M I E L I Ń S K I

adwokat

+48 607 140 440
biuro@ckkp.pl

 

W y k s z t a ł c e n i e: 

 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
  Aplikacja adwokacka
 • Uniwersytet Floryda i Uniwersytet Warszawski
  Szkoła Prawa Amerykańskiego
 • Uniwersytet Warszawski
  Prawo

 

J ę z y k i:

Angielski, polski, francuski, hiszpański

Paweł Chmieliński jest ekspertem z zakresu sporów sądowych oraz nowych technologii.

Doradzał oraz reprezentował klientów w sporach sądowych dotyczących branży budowlanej, transportowej oraz informatycznej.

Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi spółek handlowych z branży FMCG, transportowej, ubezpieczeniowej i informatycznej. Wspierał przedsiębiorców podczas wielu procesów restrukturyzacyjnych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Prowadził szereg negocjacji z zakresu wdrożenia oprogramowania komputerowego w przedsiębiorcach oraz brał udział w projektach z zakresu nowoczesnych technologii.

Brał udział również w zakresie transakcji na rynku nieruchomości, w tym podczas sporządzania badań due diligence nieruchomości, oraz w przedmiocie sporządzania i negocjacji umów najmu wielkopowierzchniowych lokali komercyjnych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Obcego – Centrum Prawa Amerykańskiego – projektu współtworzonego przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Floryda (USA).

Aktualnie, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autor publikacji naukowych i artykułów prasowych dotyczących nowych technologii.

Wiedzę i doświadczenie zdobywał w najważniejszych urzędach państwowych, korporacjach oraz kancelariach o statusie ogólnopolskim i międzynarodowym.

Biegle włada językiem angielskim oraz posługuje się również językami francuskim i hiszpańskim.

P A W E Ł   Z A S A D N I 

radca prawny

+48 607 140 440
biuro@ckkp.pl

 

W y k s z t a ł c e n i e: 

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach
  Aplikacja radcowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
  Prawo

 

J ę z y k i:

Angielski, polski

Paweł Zasadni jest ekspertem z zakresu sporów sądowych.

Doradzał przedsiębiorcom w ramach tworzenia i nadzorowania zmian korporacyjnych w spółkach kapitałowych, w tym wdrażał politykę Corporate Governance w przedsiębiorstwach.

Jego doświadczenie obejmuje doradztwo prawne na rzecz klientów z wielu sektorów gospodarki, takich jak sektor technologiczny, chemiczny, technologiczny, czy e-commerce.

Doradzał zarówno przy wewnętrznych restrukturyzacjach, jak również przy nabywaniu spółek i zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył również aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach.

Posługuje się językiem angielskim.