W celu zapewnienia wszechstronnej obsługi prawnej, współpracujmy z licznymi kancelariami prawnymi w różnych krajach świata. Dzięki temu jesteśmy elastyczni w podejściu do problemów, z którymi mierzą się nasi klienci. Działamy pod różnymi porządkami prawnymi i obcych jurysdykcjach, aby w ten sposób umożliwić rozwój biznesowy naszych partnerów.

W ramach przedmiotowej praktyki zapewniamy w szczególności, ale nie wyłącznie:

  • prowadzenie działań prawnych mających na celu dochodzenie należności od zagranicznych kontrahentów;
  • zakładanie spółek handlowych, w tym offshore w rajach podatkowych;
  • obsługę transakcji kapitałowych w ramach współpracy naszych klientów z przedsiębiorcami zagranicznymi;
  • rozwiązywaniem problemów naszych klientem z udziałem prawa obcego.

Masz pytanie, napisz do nas.

5 + 5 =