Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) wszczął postępowanie przeciwko Volkswagen Group Polska („VW”). Jego przedmiotem jest zbadanie czy występowały nieprawidłowości w zakresie emisji spalin w pojazdach VW.

W ocenie Prezesa UOKiK, VW stosował po 2008 roku w produkowanych przez siebie samochodach marki VW, Audi, Seat i Skoda oprogramowanie, którego celem było manipulowanie emisją spalin. Dzięki niemu w warunkach testowych zaniżane były ich wartości w testowanych samochodach.

Jednocześnie przedmiotowa sprawa dotknęła dużą liczbę ich użytkowników – zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Prezes UOKiK zwrócił uwagę, że działania koncernu mogą wiązać się m.in. z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów, a także nieprzestrzeganiem norm środowiskowych oraz technicznych.

Podczas postępowania wyjaśniającego, Prezes UOKiK ustalił, że wartości emisji spalin w warunkach drogowych w pojazdach VW, odbiegały od wartości jakie były przekazywane konsumentom. Tym samym mogli oni zostać wprowadzeni w błąd. Dodatkowo, zakwestionowano działania VW w zakresie rozpatrywania przez sprzedawców reklamacji z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową.

Wskazać należy, że zgodnie z przepisami na VW może został nałożona kara pieniężna do wysokości 10 % obrotu za poprzedni rok obrotowy.