Prawo Spółek Handlowych

Pomagamy uczynić Twój biznes lepszym.

Celem Kancelarii Prawnej CKKP jest dostarczenie doskonałej obsługi prawnej, niezależnie od rodzaju pracy, jaką możemy wykonać dla naszych klientów, a także zapewnienie przewidywalności kosztów. Biznesy naszych klientów widzimy, jako integralną całość, w której wszystkie elementy współgrają ze sobą. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość usług prawnych, które opierają się nie tylko na doskonałej wiedzy prawniczej, ale przede wszystkim na bogatym doświadczeniu.

 

Stawiamy przede wszystkim na praktyczność i opłacalność biznesową proponowanych rozwiązań. Bardzo ważne są dla nas skuteczność oraz szybkość realizacji powierzonych projektów w ramach ograniczonego budżetu. Jednocześnie staramy się, aby wszelkie przedsięwzięcia zorientowane były na osiągnięcie największych korzyści biznesowych dla naszych klientów i gwarantowały im odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Wierzymy, iż opracowanie stabilnej struktury korporacyjnej stanowi podstawę do wprowadzania długotrwałej strategii biznesowej, umożliwiającej eliminacje licznych problemów prawnych.

W ramach przedmiotowej praktyki zajmujemy się:

  • tworzeniem spółek osobowych i kapitałowych, oddziałów, przedstawicielstw oraz innych podmiotów gospodarczych, w szczególności fundacji i stowarzyszeń, w tym sporządzamy umowy (statuty) spółek, regulaminy działania rad nadzorczych i zarządów oraz umowy inwestycyjne (również w zakresie private equity oraz venture capital);
  • kompleksową obsługą prawną organów spółek handlowych, w tym przygotowujemy projekty uchwał organów spółek handlowych, zajmujemy się procedurą przeprowadzania walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, przeprowadzaniem procedury podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, umarzania akcji lub udziałów, dokonaniem przymusowego wykupu akcji (squezze out) i odkupu akcji (reverse squezze out);
  • rozwiązywaniem sporów między wspólnikami i akcjonariuszami, w tym sporów związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek oraz sporów o wyłączenie wspólnika itp.;
  • reprezentacją wspólników i akcjonariuszy podczas obrad zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń;
  • przygotowywaniem umów o zarządzanie, umów w sprawie zakazu konkurencji oraz innych umów z członkami zarządu oraz pozostałymi osobami z kadry kierowniczej;
  • przeprowadzaniem audytów prawnych due diligence po stronie sprzedającego jak i kupującego;
  • doradzamy w zakresie tworzenia tzw. best practice dla zarządów i rad nadzorczych spółek;
  • opracowywaniem i negocjowaniem umów joint venture oraz umów zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami (shareholders agreements);
  • opracowywaniem i wdrażaniem systemów motywacyjnych dla kadry kierowniczej.

Masz pytanie, napisz do nas.

15 + 14 =

Kancelaria Prawna CKKP – Rzeszów

T+48 607 140 440
E: biuro@ckkp.pl

ul. Grunwaldzka 1/21
35-085
Rzeszów

NIP: 813-349-65-53
REGON: 180995641
Nr rachunku bankowego:
DB 73 1910 1048 2944 3716 0661 0001