W dniu 12 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Ma ona na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w branży rolno-spożywczej. Do jej głównych założeń można zaliczyć to, że przedsiębiorca, który został pokrzywdzony przez kontrahenta na skutek wykorzystywania przez niego przewagi kontraktowej, może złożyć zawiadomienie w takiej sprawie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”). Ważne jest to, iż urząd podejmie kroki wówczas, gdy łączna wartość obrotów między dostawcą a odbiorcą w którymkolwiek z dwóch lat poprzedzających rok wszczęcia postępowania przekroczyła 50 tys. zł. Ponadto obrót silniejszej strony umowy w poprzednim roku musi przekraczać 100 mln zł. Warunkiem podjęcia interwencji przez urząd jest również naruszenie interesu publicznego. Oznacza to, że rolą UOKiK jest wyeliminowanie nieuczciwej praktyki z obrotu gospodarczego, a nie zadośćuczynienie konkretnym, poszkodowanym przedsiębiorcom. W ramach sankcji, UOKiK może nałożyć karę za wykorzystywanie przewagi kontraktowej w maksymalnej wysokości 3 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym. Postępowanie może się również skończyć bez sankcji pieniężnej. Urząd może odstąpić od kary, jeżeli przedsiębiorca dobrowolnie zobowiąże się do zaprzestania niedozwolonych praktyk lub naprawienia ich skutków. Co ważne, UOKiK uprawniony jest do ingerowania w proces ustalania cen w przypadku odmowy zawarcia kontraktu, jedynie w sytuacjach drastycznych, kiedy zachowanie podmiotu posiadającego w tym procesie istotną przewagę, godzi w interes publiczny. Przepisów ustawy nie stosuje się do sprzedaży produktów w ramach spółdzielni, grup, czy organizacji producentów owoców i warzyw. – Przewaga kontraktowa występuje, jeżeli między odbiorcą i nabywcą istnieje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym i jednocześnie słabsza ze stron nie ma wystarczających możliwości sprzedaży lub kupna produktów rolnych lub spożywczych od innych przedsiębiorców – wyjaśnił prezes UOKiK, Marek Niechciał. Kancelaria Prawna CKKP, w tym adwokaci i radcowie prawni, świadczy usługi prawne mające na celu pomoc poszkodowanym w przypadku nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w tego rodzaju sprawach. Tego rodzaju usługi świadczymy zarówno na obszarze Rzeszowa jak i Warszawy.