Prezes UOKiK, na kanwie sprawy z udziałem Credit Agricole, uznał, że zmiany do umów mogą być przesyłane także za pośrednictwem wewnętrznego systemu e-bankowości, o ile spełniają one ustawowe wymagania. W listopadzie 2015 roku Prezes UOKiK zainicjował postępowanie przeciwko Credit Agricole Bank Polska („Bank”). Jego przedmiotem była analiza metody zmian warunków umów dokonywanych przez Bank ze swoimi klientami, w szczególności w zakresie opłat i prowizji dla kont osobistych czy kart kredytowych. W ramach postępowania okazało się, że Bank dokonywał jednostronnych modyfikacji umów, pomimo tego iż nie był do tego uprawniony. Jednocześnie, UOKiK uznał, że wewnętrzny system e-bankowości wykorzystywany przez Bank nie posiada cech trwałego nośnika, co wiąże się z tym, że nie może on stanowić jedynego kanału do przesyłania konsumentom informacji o planowanych zmianach umów. Jedną z osi badania UOKiK było zweryfikowanie w jaki sposób Bank kierował do swoich klientów wiadomości o proponowanych zmianach warunków umów. Ustalono, że nie informował on o podstawach prawnych i okolicznościach ich dotyczących. W konsekwencji, konsument nie wiedział czy np. zmiana wysokości opłaty za wypłatę gotówki z bankomaty była uprzednio wprowadzona w regulaminie. „Już w trakcie postępowania Credit Agricole Bank Polska zaproponował rozwiązania pozwalające usunąć skutki kwestionowanych praktyk i zrekompensować straty, jakie mogli ponieść klienci. Credit Agricole jest pierwszym bankiem, który dobrowolnie zobowiązał się do zmiany praktyki, z kilkunastu wobec których prowadzimy obecnie podobne działania” – wskazał Marek Niechciał, prezes UOKiK. W wyniku zaistniałej sprawy, Bank zobowiązał się, że zaproponuje swoim klientom zawarcie aneksów do obowiązujących umów. W efekcie zmiany sygnalizowanie w latach 2013-2015 nie będą konsumentów obowiązywać. Oznacza to, że Bank rozliczy się z pobranych opłat i prowizji od wprowadzonych zmian, do czasu zawarcia aneksu. Ponadto, konsumenci, którzy otrzymali wiadomość o zmianach w umowach, będą mogli przez miesiąc bez opłat wypłacać gotówkę z bankomatów w kraju i za granicą. Pragniemy poinformować, że Kancelaria Prawna CKKP świadczy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie ochrony praw konsumentów, a także pomaga przedsiębiorcom w postępowaniach wszczętych przeciwko nim przez Prezesa UOKiK. Nasza główna siedziba mieści się w Rzeszowie, ale posiadamy także oddział w Warszawie. Adwokaci i radcowie prawni.