Już jutro, czyli 8 lutego 2017 roku, wejdzie w życie nowelizacja ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Umożliwi ona konsumentom dostęp do bezpłatnego rachunku płatniczego.

Przedmiotowa nowelizacja, tj. ustawa z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1997), stanowi transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 214).

W ramach nowych regulacji konsumenci otrzymają dostęp do podstawowego rachunku płatniczego oraz do podstawowych usług płatniczych. Istotne jest, że takie rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które nie posiadały dotychczas rachunku płatniczego. Oczywiście, w jego ramach konsumenci będą posiadali możliwość do wykonywania podstawowych transakcji płatniczych. Wprowadzono także miesięczny limit 5 transakcji bezpłatnych. Powyżej tej liczby dostawca usług płatniczych będzie uprawniony do pobrania opłat za realizację kolejnych transakcji. Jednakże, wysokość opłaty nie będzie mogła być wyższa, aniżeli najczęściej pobierana opłata za taką samą usługę powiązaną z jakimkolwiek innym rachunkiem płatniczym oferowanym przez tego dostawcę.

Czas pokaże czy powyższa nowelizacja przyczyni się do upowszechnienia korzystania z elektronicznych rachunków bankowych przez osoby, które do tej pory ich nie posiadały.