Komisja Europejska zamierza zwiększyć wysiłki w walce z piractwem komputerowym. Aktualnie trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem nowych rozwiązań prawnych, które mają pomóc w ochronie praw własności intelektualnej twórców oprogramowania komputerowego oraz materiałów audio-wideo.

Komisja Europejska planuje stworzenie uniwersalnych rozwiązań prawnych w celu skuteczniejszego zwalczania piractwa komputerowego, polegającego na nielegalnym udostępnianiu oprogramowania komputerowego oraz materiałów audio-wideo na serwisach internetowych. Powodem tego jest olbrzymia skala piractwa, która powoduje wielomilionowe straty branży telewizyjnej oraz deweloperów oprogramowania.

W swoim komunikacie z 14 września 2016 r. pt. „Propagowanie na jednolitym rynku cyfrowym uczciwej, wydajnej i konkurencyjnej gospodarki europejskiej opartej na poszanowaniu praw autorskich” oznajmiła, iż stworzenie skutecznego jednolitego rynku cyfrowego wymaga walki z piractwem. Dzięki temu jest on efektywny i innowacyjny.

Na razie nie wiadomo w jakim kierunku pójdą prace legislacyjne. Domniemywa się, że zmiany będą polegać na tym, że osoby naruszające prawa własności intelektualnej do oprogramowania komputerowego będą mogły zostać odcięte od źródeł przychodów z reklam i subskrypcji. Tym samym, Komisja Europejska rozważa opracowanie mechanizmu samoregulacji rynku, w którym partycypować mieliby operatorzy płatności oraz reklamodawcy. Podobny mechanizm można znaleźć w zakresie walki z podrabianymi towarami, który został wypracowany w dniu 21 czerwca 2016 r. w postaci „Protokołu ustaleń ws. sprzedaży podrobionych towarów w Internecie” podpisanego m.in. przez przedstawicieli eBay, Amazon i Alibaba.

Czas pokaże czy nowe przepisy rzeczywiście będą skutecznym narzędziem w walce z piratami.