Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na jej mocy wprowadzona zostanie nowa forma czasowej rejestracji pojazdów dla firm i jednostek badawczych. Nowelizacja ma zapewnić firmom możliwość przeprowadzania jazd testowych bez konieczności rejestracji każdego pojazdu we właściwym urzędzie. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa we wtorkowym komunikacie poinformowało, że: „Przyjęte przez Radę Ministrów regulacje uproszczą działalność przedsiębiorstw, odciążą je od części obowiązków administracyjnych, będą też służyć legalnemu użytkowaniu pojazdów w ruchu drogowym. Nowe rozwiązania są odpowiedzią na postulaty branży motoryzacyjnej (w tym dealerów) i jednostek badawczych. Z tej formy rejestracji może skorzystać ok. 20 tys. polskich firm i jednostek badawczych”. Projekt ustawy przewiduje, że dokumentem zaświadczającym o dopuszczeniu do jazdy testowej pojazd samochodowy, motorower, ciągnik rolniczy lub przyczepę będzie profesjonalny dowód rejestracyjny wraz z zalegalizowanymi profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi. Jednocześnie zakłada on, że potwierdzenie profesjonalnego dowodu rejestracyjnego będzie wypełnione przez starostę oraz uprawniony do tego podmiot. Będzie on ważny przez rok. Uprawnionymi do posługiwania się takim dowodem rejestracyjnym i profesjonalną tablicą rejestracyjną mają być przedsiębiorcy z siedzibą lub oddziałem w Polsce, przy czym będą oni musieli prowadzić biznes związany produkcją, dystrybucją lub badaniami pojazdów. Oprócz takich firm, korzystać z nich będą mogły również jednostki uprawnione, jak Instytut Transportu Samochodowego lub jednostki badawcze producentów. Opłata z tytułu wydania decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów nie będzie wyższa niż 100 zł, natomiast za dokument profesjonalnego dowodu rejestracyjnego będzie się ona kształtować w wysokości 20 zł. Co ważne, przepisy będą dopuszczać użycie jednego profesjonalnego numeru rejestracyjnego przez wiele pojazdów. Nowe przepisy mają wejść w życie po 18 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.