UOKiK z istotnym poglądem w sprawie „frankowicza”

W ramach toczącego się postępowania sądowego z powództwa kredytobiorcy przeciwko mBankowi (sygnatura akt: XXVII Ca 3477/16), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) wydał istotny pogląd w sprawie. Tego rodzaju pogląd został już po raz siódmy...

RZESZÓW

ul. Grunwaldzka 1/21
35-085 Rzeszów
T: + 48 607 140 440
E: biuro@ckkp.pl

NIP: 813-349-65-53
REGON: 180995641
Nr rachunku bankowego:
DB 73 1910 1048 2944 3716 0661 000

Kancelaria Prawna CKKP

Masz pytanie, napisz do nas.

10 + 13 =