Rocznica dwudziestolecia Konstytucji Rzeczypospolitej Polski

Dwadzieścia lat temu, w dniu 2 kwietnia 1997 roku, Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję RP. Jej przyjęcie poprzedzone było przeprowadzonym referendum, w którym Polacy zaakceptowali jej treść. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski została uchwalona w dniu 2...

UOKiK pracuje nad metodami walki z kartelami

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) aktualnie prowadzi prace robocze w zakresie opracowania nowych metod walki ze zmowami cenowymi. Novum ma stanowić instytucja tzw. „sygnalisty” pełniącego funkcję informatora z wewnątrz firmy. UOKiK wskazuję, iż coraz...

Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego spółki

Resort Sprawiedliwości zapowiedział wprowadzenie kar dla osób wchodzących w skład organów zarządzających spółkami handlowymi, które nie realizują swoich obowiązków sprawozdawczych, jakie ciążą na nich na mocy ustawy o rachunkowości. Problem z brakiem składania...

RZESZÓW

ul. Grunwaldzka 1/21
35-085 Rzeszów
T: + 48 607 140 440
E: biuro@ckkp.pl

NIP: 813-349-65-53
REGON: 180995641
Nr rachunku bankowego:
DB 73 1910 1048 2944 3716 0661 000

Kancelaria Prawna CKKP

Masz pytanie, napisz do nas.

7 + 10 =