ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Oświadczamy, że informacje dostępne na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady ani opinii prawnej. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód wynikających z ich interpretacji lub wykorzystania bez udzielenia wymaganej każdorazowo konsultacji prawnej. Wszelkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celach niekomercyjnego użytku prywatnego, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.