W dniu 1 marca 2017 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu karnego, której celem jest walka z mafią, zajmującą się wyłudzaniem zwrotu podatku VAT. Przewiduje ona wprowadzenie m.in. 25 lat pozbawienia wolności za fałszowanie faktur VAT o wartości powyżej 10 mln złotych.

Zauważyć należy, iż nowelizacja wprowadza wiele zmian do ustaw regulujących pracę jednostek siłowych, m.in. ustawy o policji, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, ale również do ustawy o kontroli skarbowej. Dzięki niej organy państwowe będą mogły prowadzić skuteczniejsze czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz kontrolne w przypadku wystąpienia najpoważniejszych typów czynów zabronionych związanych z przestępstwami gospodarczymi.

Nowelizacja implementuje do Kodeksu karnego nowe kategorie przestępstw dotyczące wystawiania fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabiania i przerabiania w celu użycia, jako autentycznych. Jednocześnie, zakłada ona gradację kary za wyłudzenia zwrotu VAT z budżetu Państwa. W ten sposób, w przypadku sfałszowania faktury służącej do wyłudzenia VATu dotyczącego towarów lub usług o wartości przekraczającej 5 mln złotych, sądy będą uprawnione do nałożenia na sprawcę kary pozbawienia wolności od 3 do 15 lat Z kolei, gdy wartość towarów lub usług w takich fakturach przekroczy kwotę 10 mln zł, to sprawcom będzie grozić nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Oczywiście, nowelizacja wprowadza możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary w sytuacji ujawnienia przez sprawcę wszystkich okoliczność przestępstwa oraz wskazania współdziałających. Dodatkowo, w razie zwrócenia przez niego korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa możliwe będzie nawet odstąpienie od wymierzenia kary.