Rocznica dwudziestolecia Konstytucji Rzeczypospolitej Polski

Dwadzieścia lat temu, w dniu 2 kwietnia 1997 roku, Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję RP. Jej przyjęcie poprzedzone było przeprowadzonym referendum, w którym Polacy zaakceptowali jej treść. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski została uchwalona w dniu 2...