Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego spółki

Resort Sprawiedliwości zapowiedział wprowadzenie kar dla osób wchodzących w skład organów zarządzających spółkami handlowymi, które nie realizują swoich obowiązków sprawozdawczych, jakie ciążą na nich na mocy ustawy o rachunkowości. Problem z brakiem składania...