UOKiK z istotnym poglądem w sprawie „frankowicza”

W ramach toczącego się postępowania sądowego z powództwa kredytobiorcy przeciwko mBankowi (sygnatura akt: XXVII Ca 3477/16), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) wydał istotny pogląd w sprawie. Tego rodzaju pogląd został już po raz siódmy...