Zamówienia Publiczne

Troszczymy się o Twój sukces.
Zamówienia publiczne pełnią istotną rolę w rozwoju przedsiębiorstw. Wiemy, że pozwalają one na rozwinięcie działalności gospodarczych naszych klientów. Jednocześnie proces o udzielenie i uzyskanie zamówienia publicznego obwarowany jest licznymi ograniczeniami i wymogami. Kancelaria Prawna CKKP zawsze stoi przy swoich klientach, aby skutecznie zagwarantować im najkorzystniejszą pozycję rynkową w zakresie uzyskania, przeprowadzenia oraz świadczenia prac lub usług w ramach prawa zamówień publicznych.
 

Zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne na każdym etapie postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego, obsługę prawną beneficjentów środków unijnych, bez względu na źródło finansowania oraz obsługę w zakresie zawierania umów o partnerstwo publiczno-prywatne.

Świadczymy obsługę prawną zarówno na rzecz Zamawiających jak i Wykonawców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w oparciu o polskie jak i wspólnotowe przepisy dotyczące procedur wydatkowania środków przyznanych z funduszy unijnych.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, w tym w przedmiocie inwestycji budowlanych oraz świadczenia usług publicznych.

W ramach przedmiotowej praktyki zajmujemy się:

  • analizą i interpretacją przepisów prawa krajowego i wspólnotowego dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • przygotowaniem dokumentacji przetargowej;
  • doradztwem dotyczącym zawierania umów z wykonawcami, podwykonawcami i konsorcjantami;
  • reprezentowaniem klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi;
  • reprezentowaniem w sporach przedsądowych i sądowych z wykonawcami, podwykonawcami i konsorcjantami.

Masz pytanie, napisz do nas.

10 + 12 =

Kancelaria Prawna CKKP – Rzeszów

T+48 607 140 440
E: biuro@ckkp.pl

ul. Grunwaldzka 1/21
35-085
Rzeszów

NIP: 813-349-65-53
REGON: 180995641
Nr rachunku bankowego:
DB 73 1910 1048 2944 3716 0661 0001