Nieruchomości i Inwestycje Budowlane

Pomagamy w realizacji Twoich idei.

Kancelaria Prawna CKKP dostarcza specjalistyczne porady i wsparcie w zakresie transakcji na rynku nieruchomości dla firm krajowych i zagranicznych, deweloperów, funduszy inwestycyjnych, banków i instytucji sektora publicznego. Wspieramy także naszych klientów w całym procesie inwestycyjnym dotyczącym nieruchomości oraz w kwestiach związanych z ich najmem. 

 

Zajmujemy się kompleksową pomocą prawną w zakresie związanym z obrotem nieruchomościami i procesem inwestycyjnym. Jednocześnie skutecznie doradzamy na każdym etapie realizacji projektów dotyczących prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych. Posiadamy bogate doświadczenie i cechujemy się znajomością rynku nieruchomości, które pozwalają na zapewnienie naszym klientom najwyższego poziomu bezpieczeństwa podczas realizacji planowanych przedsięwzięć.

W ramach przedmiotowej praktyki zajmujemy się:

  • opracowaniem projektów umów nabycia, zbycia, wynajmu, dzierżawy nieruchomości, a także projektów umów obejmujących proces inwestycyjny (umowy o roboty budowlane, umowy o generalne wykonawstwo, umowy o prace projektowe i nadzór autorski, umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego, umowy z podwykonawcami);
  • przeprowadzaniem kompleksowej analizy prawnej nieruchomości (raportów due diligence);
  • ustalaniem i porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości;
  • reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących nieruchomości;
  • reprezentowaniem klientów w negocjacjach z inwestorem, wykonawcami oraz organami administracji w zakresie realizowanego procesu inwestycyjnego.

Masz pytanie, napisz do nas.

13 + 5 =